Skip to content Skip to footer

HB DENTAL AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HB Dental Ağız Diş Sağlığı Merkezi Bilgi Güvenliğini, SKS ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi genel şartlarını uygulayarak sağlamaktadır. HB Dental Ağız Diş Sağlığı Merkezi üst yönetimi ADSM bünyesinde edinilen bilgilerin güvenliği için aşağıdaki bilgi güvenliği politikasını belirlemiştir.

Öncelikli amacımız; bilgi güvenliği ve farkındalığının gerek klinik içi (hastalarımız, çalışanlarımız), gerekse ilgili iş ortaklarımız (iletişimde olduğumuz kişi, kurum ve kuruluşlar) nezdinde arttırılarak, bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sürekliliğini korumaktır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası güvenlik ihlallerinin etkilerinin minimum düzeye indirilmesi için gerekli risklerin tespit edilerek gerekli yedeklemelerinin yapılması süreçlerini tespit etmek ve yönetmek amacı ile tüm ADSM bilgi güvenliğini kapsayacak şekilde politikamız oluşturulmuş, ilgili yasa, mevzuat ve sözleşmelerin takibi temel düzeyde yapılmaktadır.

HB Dental Ağız Diş Sağlığı Merkezi teknoloji ve bilgiyi etkin olarak kullanarak yenilikçi, değişim odaklı ve süreci hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirerek bütün çalışanlarımızın tam katılımıyla bilgi güvenliğini sağlayacaktır.

Halime Ulukaya
Mesul Müdür