HB Dental Clinic Treatment Zirconium Crown

Zirkonium
Kroon

Een gezonde glimlach is ieders grootste verlangen. Problemen of esthetische problemen die zich in de loop van de tijd met onze tanden kunnen voordoen, kunnen onze glimlach echter aanzienlijk beïnvloeden. Gelukkig hebben de vooruitgang op het gebied van tandheelkundige behandelingen en de mogelijkheden die het tandheelkundig toerisme biedt het aanpakken van dergelijke problemen veel gemakkelijker en toegankelijker gemaakt.
In deze context kan een innovatieve behandelingsoptie zoals een zirkoniumkroon u helpen uw tanden op een gezonde, esthetische en natuurlijke manier te herstellen. In dit afdeling vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over zirkoniumkronen. Wij zijn hier om u te voorzien van informatie over het behandelproces en om uw zorgen weg te nemen, zodat we u het vertrouwen en comfort kunnen geven om uw glimlach te herontdekken.

Meer Lezen

Wat is een zirkoniumkroon?

Zirkoniumkroon is een soort hoogwaardige tandrestauratie die wordt gebruikt om uw tanden op een esthetische en duurzame manier te herstellen. Zirkonium is een duurzaam keramisch materiaal met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met de natuurlijke kleur en doorlaatbaarheid van natuurlijke tanden.

Voor wie is zirkoniumkroon geschikt?

Zirkoniumkronen kunnen bij veel mensen worden toegepast die esthetische problemen hebben zoals tandbederf, tandbederf, breuk of verkleuring. Het is ook een ideale optie voor mensen met een metaalallergie of voor mensen die geen metaalachtig uiterlijk op hun tanden willen.

Hoe zirkoniumkroon aanbrengen?

Het aanbrengen van een zirkoniumkroon gebeurt over het algemeen in twee fasen. In de eerste fase meet uw tandarts uw tanden op en maakt een model. Dit model wordt gebruikt bij de productie van een op maat gemaakte zirkoniumkroon in een tandtechnisch laboratorium. In de tweede fase wordt de zirkoniumkroon permanent aan de tanden gehecht en worden de laatste vorm- en polijstprocessen uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen zirkoniumkronen en E-Max-kronen?

Zirkoniumkronen en E-Max-kronen bieden vergelijkbare esthetische en duurzame resultaten. Ze verschillen echter in materiaaleigenschappen. Zirkoniumkroon bestaat uit volledig keramische coatings met een duurzaam zirkoniumskelet. Aan de andere kant zijn E-Max-kronen volledig van porselein gemaakt en zorgen voor een grotere lichttransmissie. Het is belangrijk om uw tandarts te raadplegen om te bepalen welk type kroon het beste bij u past.

Hoe duurzaam is een zirkoniumkroon?

Zirkoniumkroon is extreem duurzaam en gaat lang mee. Zirkonium is een sterk en duurzaam materiaal, vergelijkbaar met natuurlijke tanden. Bij goede verzorging kan een zirkoniumkroon meestal 10 tot 15 jaar of zelfs langer meegaan.

Hoe vergelijkbaar is een zirkoniumkroon met natuurlijke tanden?

De esthetische eigenschappen van de zirkoniumkroon lijken sterk op die van natuurlijke tanden. Met zijn lichtdoorlatende eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van natuurlijke tanden, imiteert de zirkoniumkroon uw natuurlijke tanden en zorgt voor een natuurlijke glimlach.

Beperken zirkoniumkronen het eten of de dagelijkse activiteiten?

Zirkoniumkroon legt geen beperkingen op aan de dagelijkse activiteiten. U kunt uw tanden poetsen, flossen en normaal eten. Dankzij de duurzame structuur kan de zirkoniumkroon kauw- en bijtfuncties uitvoeren zoals uw natuurlijke tanden.

Zijn er bijwerkingen of risico’s verbonden aan zirkoniumkronen?

Zirkoniumkronen zijn over het algemeen veilig en vrij van bijwerkingen. In zeldzame gevallen kan het echter allergische reacties of gevoeligheid veroorzaken. Daarom is het belangrijk om uw allergische reacties en andere medische aandoeningen met uw tandarts te delen.

Hoe heeft een zirkoniumkroon onderhoud nodig?

Zirkoniumkronen vereisen een regelmatige en correcte verzorging, net als uw natuurlijke tanden. Het is belangrijk om uw tanden minimaal twee keer per dag te poetsen en te flossen. Bovendien zullen regelmatige controles, aanbevolen door uw tandarts, helpen de gezondheid en duurzaamheid van de kronen te behouden.

Beschadigt zirkoniumkroon natuurlijke tanden?

Zirkoniumkroon is een restauratiemethode die wordt gebruikt om uw natuurlijke tanden te beschermen en deze niet te beschadigen. Bij het plaatsen van kronen kan echter een minimale tandvoorbereiding worden uitgevoerd, waarbij een deel van de tandstructuur wordt verwijderd. Deze procedure kan mogelijk de natuurlijke tanden beschadigen, maar uw tandarts zal ernaar streven dit proces tot een minimum te beperken.

Is het veilig om te reizen voor zirkoniumcoating?

Het is veilig om te reizen voor zirkoniumkronen, maar een zorgvuldige planning is belangrijk. Door te kiezen voor HB Dental Clinic wordt u verzorgd door ervaren en deskundige tandartsen en wordt de noodzakelijke communicatie voor en na de reis verzorgd.

Hoe lang duurt het om een zirkoniumkroon te voltooien?

Een zirkoniumkroon vereist meestal een proces in twee stappen. De eerste fase, die metingen en het maken van modellen omvat, kan enkele dagen duren. Tijdens dit proces kan een tijdelijke beschermende coating worden aangebracht. De tweede fase omvat het plaatsen van op maat gemaakte kronen en duurt meestal enkele dagen. De doorlooptijd kan echter variëren, afhankelijk van de complexiteit van de behandeling en het praktijkplan van uw tandarts.

HB Dental Clinic Treatment Zirconium Crown

Voor & Na

HB Dental Clinic Treatment Zirconium Crown

Zirconium
Crown

Zirconium crown can help you restore your teeth in a healthy, aesthetic, and natural way. In this article, you will find answers to frequently asked questions about zirconium crown. We are here to provide you with information about the treatment process and alleviate your concerns, so that we can give you confidence and comfort to rediscover your smile.

Read More

What is zirconium crown?

Zirconium crown is a high-quality type of dental restoration used to restore your teeth in an aesthetic and durable manner. Zirconium is a durable ceramic material that has similar properties to the natural color and translucency of teeth.

Who is suitable for zirconium crown?

Zirconium crown can be applied to many people who have aesthetic problems such as decay, cavities, fractures, or discoloration in their teeth. It is also an ideal option for those with metal allergies or those who do not want a metallic appearance in their teeth.

How is zirconium crown applied?

The application of zirconium crown is usually a two-stage process. In the first stage, your dentist takes measurements of your teeth and creates a model. This model is used in the production of the zirconium crown, which is custom-made by a dental laboratory. In the second stage, the zirconium crown is permanently bonded to the teeth, and final shaping and polishing are done.

What is the difference between zirconium crown and E-Max crowns?

Zirconium crown and E-Max crowns provide similar aesthetic and durable results. However, they differ in terms of material properties. Zirconium crown consists of full ceramic crowns with durable zirconium frameworks. E-Max crowns, on the other hand, are made entirely of porcelain and provide more light transmission. It is important to consult with your dentist to determine which type of crown is most suitable for you.

How durable is zirconium crown?

Zirconium crown is highly durable and long-lasting. Zirconium is a strong and resilient material similar to natural teeth. When properly cared for, zirconium crown can typically last for 10 to 15 years or even longer.

How similar is zirconium crown to natural teeth?

Zirconium crown has aesthetic characteristics that are quite similar to natural teeth. With its light transmission properties similar to natural teeth, zirconium crown mimics your natural teeth and provides a natural smile.

Do zirconium crowns restrict eating or daily activities?

Zirconium crown does not impose any restrictions on daily activities. You can brush your teeth, floss, and eat normally. Due to its durable structure, zirconium crown can perform the functions of chewing and biting just like your natural teeth.

Are there any side effects or risks associated with zirconium crown

Zirconium crown is generally safe and free of side effects. However, in rare cases, it may cause allergic reactions or sensitivity. Therefore, it is important to share your allergic reactions and other medical conditions with your dentist.

How does zirconium crown require maintenance?

Zirconium crown requires regular and proper care, just like your natural teeth. It is important to brush your teeth at least twice a day and use dental floss. Additionally, regular check-ups recommended by your dentist will help maintain the health and durability of the crowns.

Does zirconium crown damage natural teeth?

Zirconium crown is a restoration method used to protect your natural teeth and does not damage them. However, during the placement of the crowns, minimal tooth preparation may be done, which involves removing some tooth structure. This procedure can potentially harm natural teeth, but your dentist will make efforts to minimize this process.

Is it safe to travel for zirconium crowns?

Traveling for zirconium coating is safe, but careful planning is important. Choosing HB Dental Center, you will be taken care of with experienced and expert dentists, and maintaining necessary communication before and after travel.

How long does it take to complete zirconium crown?

Zirconium crown usually requires a two-stage process. The first stage, which involves measurements and model creation, can take a few days. During this process, a temporary protective coating may be applied. The second stage involves the placement of the custom-made crowns and typically takes a few days. However, the completion time can vary depending on the complexity of the treatment and your dentist’s implementation plan.

HB Dental Clinic Treatment Zirconium Crown

Before & After

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan